Foto's - 2

Foto’s mogen nooit afgedrukt, noch gepubliceerd, noch verspreid worden, onder eender welke vorm, zonder de voorafgaande duidelijke en uitdrukkelijke toestemming van de architect. De architect beschikt over de auteursrechten van de ontwerpen. Alle getoonde voorbeelden zijn van ontwerp en uitvoeringsbegeleiding van Puck, tenzij bijkomend vermeld.

Sanering van een woning te Schakkebroek

 
Timmerman is Gerrit Vandendries uit Tielt-Winge, metselwerken en funderingen door vader en zoon Fons en Bert Vriens, AGV-bouwwerken uit Kozen.
Hand-en-spandiensten door de bouwheren Dirk Somers en familie.
Ontwerp, begeleiding en controle : architect Puck Claes.
 

Evolutie van een sanering

Het huisje in Schakkebroek is een gebouw met een typische vakwerkgeschiedenis Zo'n 100 meter zuidelijker dan zijn huidige stek, stond er een grote schuur. In 1924 wordt de schuur ontmanteld. De balkkoppen worden ingekort. De gebintstijlen worden onderaan ook ingekort: waarschijnlijk waren ze hier erg verweerd. Het geheel wordt op die wijze kleiner en compacter en wordt heropgericht op de huidige plek.

Een serie foto's van de zuidgevel in verschillende fasen:

Een eerste kennismaking met een project
winter 2003-2004
Ontmanteling van het "skelet"
voorjaar 2006
Het lemen onder professionele begeleiding
(zuidgevel)
 
Deel zuidgevel tijdens de timmerherstelling
Opnieuw onder de pannen en winddicht
(zuidgevel)
Zoals de woning vanaf de straat te zien is
(noordgevel)
Een herstelde verbinding
Geleemde wanden

Binnenzicht woonkamer tijdens de werken
Geleemde zuidgevel
Doorzichtige glazen verbindingshal
tussen de historische kernwoning en de nieuwe stenen dwarsvleugel

BEZOEK :
Ga a.u.b. nooit op eigen houtje zomaar deze werven bezoeken. Iedere bouwwerf is een gevaarlijke plaats voor leken en per definitie niet toegankelijk voor onbevoegden. Daarenboven wordt het respecteren van de privacy van de bouwers gewaardeerd.
Uitzondering : de Nationale Plantentuin is open voor iedere betalende bezoeker.

webdesign studiebureau festraets