Foto's - 4

Foto’s mogen nooit afgedrukt, noch gepubliceerd, noch verspreid worden, onder eender welke vorm, zonder de voorafgaande duidelijke en uitdrukkelijke toestemming van de architect. De architect beschikt over de auteursrechten van de ontwerpen. Alle getoonde voorbeelden zijn van ontwerp en uitvoeringsbegeleiding van Puck, tenzij bijkomend vermeld.

 

Woning "De Witte Raaf" te Beverst

Vakwerkwoning met een structuur in Oregonhout met gevitste en geleemde wanden.
Bouwjaar: 1983.

Tijdens leemcursussen in Bokrijk in 1981 ontmoette ik bouwheer Guy Stevens voor het eerst. Tijdens het lemen, maar ook tijdens de vele gezellige gesprekken met de groep cursisten van allerlei pluimage (in de "brouwerij"), groeide het inzicht dat deze oeroude bouwwijze die bewezen heeft de tijd te kunnen trotseren, ook nu nog bruikbaar is. De zuivere functionaliteit van de constructie maakt haar authentiek en geeft haar schoonheid. De aanwending van natuurlijke materialen geeft ons een gezonde woonomgeving. De eenvoud van de opbouw en afwerking moet tot een betaalbare woning leiden.

En zo werd er in 1982 besloten om een nieuwe vakwerkwoning te bouwen op traditionele wijze en met geleemde wanden. Dit was op dat ogenblik - MEER DAN 30 JAAR GELEDEN - absoluut uniek.

Van natuurlijke en gezonde bouwmaterialen was er toen nog geen sprake tenzij héél sporadisch in beperkte kringen van "alternatievelingen", zoals deze vernieuwers toen werden bestempeld. Het huis wordt een witte raaf in de woningbouw van zijn tijd. Andere nieuwe vakwerkhuizen met leem en vitswerk of andere leemtechnieken komen er ten vroegste pas jaren later.

De woning verdient haar naam: "De Witte Raaf". Lemer van het 1ste uur, Gerrit Van den Dries, kapt mijn tekening van een raaf in een van de hoekstijlen van het gebinte.

"De Witte Raaf" van Beverst is alzo - tot spijt van wie het benijdt - het begin van de heropbloei van de vakwerkbouw met leem en vitswerk in Haspengouw en Vlaanderen. Een bouwwijze die nu in de 21ste eeuw een stevige revival beleeft.

Inkomstpartij van De Witte Raaf met de niveau-verschillen.
In het vooruitstekende deel rechts zijn stal en schuur.

De bouwheer, een onderwijzer met visie, liet de woning bouwen met geitenstal en bovenliggende schuur.

Twee kleine raampjes
van de stal.

Een uitspringende
erker brengt leven in
het woon-volume.

De eenvoud van de constructie is hier duidelijk te zien.
De foto werd genomen in oktober 2006. Duidelijk is dat er geen enkele veroudering
is van het hout (oregon).
 

Een watermolen in Berbroek

Dit is een project dat nu ter studie is. Het is wellicht de grootste vakwerkconstructie in Vlaanderen: meer dan 40 m lengte en gebouwd aan weerszijden van de Herk en er overheen.

Samen met de eigenaars zijn we op zoek naar meer historische achtergrondinformatie van de hoeve. Wie hierover beschikt, vragen we a.u.b. contact met ons op te nemen.

Haspengouw, zo'n 100 jaar geleden

Deze foto van een vakwerkgebouw werd zo'n 100 jaar geleden door mijn grootvader genomen, waarschijnlijk in Haspengouw.


Spijtig genoeg staat er niet bij
wààr dit is.

Is er iemand die dit herkent, dan
zou ik hier graag meer over weten.


Even oud en onbekend...

BEZOEK :
Ga a.u.b. nooit op eigen houtje zomaar deze werven bezoeken. Iedere bouwwerf is een gevaarlijke plaats voor leken en per definitie niet toegankelijk voor onbevoegden. Daarenboven wordt het respecteren van de privacy van de bouwers gewaardeerd.
Uitzondering : de Nationale Plantentuin is open voor iedere betalende bezoeker.

webdesign studiebureau festraets