Visie

Steeds meer bouwheren en vaklui raken geboeid door de traditionele vakwerkbouw. Hun redenen zijn legio: esthetiek, nostalgie, constructie-eigenheden, bouwbiologie, mogelijkheden tot zelfbouw, duurzaamheid, liefde voor het hout, flexibiliteit, binnenklimaat.

Al die redenen respecteer ik.

Mijn interesse is niet gebaseerd op nostalgische gronden maar wel op de wetenschap en het besef dat dit een streekeigen architectuurvorm is, aangepast aan ons klimaat, die zijn kwaliteiten en duurzaamheid door de eeuwen heen bewezen heeft.

In de loop der jaren - zeg maar decennia - heb ik de vakkennis vergaard om de vragen van bouwheren, collega's en geïnteresseerden te beantwoorden. Ik heb vele gebouwen verbouwd, gesaneerd, nieuwe panden ontworpen en gebouwd.

Nu neem ik geen bouwopdrachten meer aan. Er is een tijd van komen en gaan. Maar geboeid als ik blijf en met de jaren ervaring en kennis die ik vergaarde, hou ik me nu bezeig met bouwhistorisch vooronderzoek en gedetailleerd opmeten en analyseren van bestaande gebouwen; Dit voor eigenaars, bouwheren en hun architecten, mijn collega’s.
Op vraag begeleid ik de uitvoering.Op vraag begeleid ik de uitvoering.

Experimenteren met het budget van de bouwheer vind ik niet verantwoord.

Concrete en correcte informatie moet.

Dromen is prachtig, het bevrijdt ons uit vastgeroeste denkpatronen.

Realisatie vraagt realisme wil men dromen waar kunnen maken.

webdesign studiebureau festraets