Voor confraters

Deze materie – traditionele vakwerkbouw – is zeldzaam of eenmalig in de meeste architectenpraktijken.In de huidige opleidingen worden de oude bouwtechnieken ook niet meer onderwezen. Hierdoor ontbreekt het aan nuttige kennis en ervaring.

Zo ontstaan foute ontwerpen, worden bestaande situaties te goed of te slecht ingeschat, zijn mogelijkheden niet gekend of worden over het hoofd gezien, worden risico’s niet begrepen, is er geen historisch noch constructief inzicht, ontbreekt de voeling met het hout en het timmerwerk van de vakman.

Uw interesses, bezigheden en expertise liggen in andere vakgebieden.

In die omstandigheden heb ik besloten om na al die jaren mijn kennis en ervaring ter beschikking te stellen van collega’s en vakmensen in de bouw als raadgever en medewerker in vakwerkbouw en traditioneel timmerwerk.

Voor volgende kan ik aangesproken worden en wil ik meewerken:

Bezoek ter plaatse met algemene informatie en een eerste globale analyse.

Advies bij aankoop en verkoop.

Onderhoudsadvies.

Ontleding van de constructieve historiek. (*)
Diagnose van de constructie en bijhorend advies. (*)

Informerend overleg, al of niet samen met de opdrachtgever.

Maken van voorontwerpen of advies / begeleiding bij het maken van voorontwerpen en ontwerpen.

Bespreken en verklaren van (voor)-ontwerpen met de bouwheer.

Uitwerken van de tekeningen van de gebinten voor de timmerlui.

Controle en toezicht op de (pre)-fabricatie van het timmerwerk in atelier of op de werf.

Allerhande medewerking desbetreffend aan ontwerpbureaus...

(*) Steeds samen met vooronderzoek + fotoreportage + opmeting.

Erelonen voor deze (deel)-opdrachten zullen steeds vooraf worden afgesproken.

In geval van (voor)-ontwerpen, werktekeningen, controle,... zullen de verantwoordelijkheden vooraf contractueel worden vastgelegd: ik hou van duidelijkheid.

webdesign studiebureau festraets