Waarom traditioneel vakwerk vandaag?

Vakwerk is een streekeigen bouwwijze. Vakwerk huizen passen in onze omgeving, ons klimaat en ons gevoel, beter dan Zwitserse chalets, Spaanse bodega’s, Canadese blokhutten.

Er zijn nog steeds historische vakwerk-constructies aanwezig, al steken ze verdoken achter cement, beplating, stenen voorzetwanden,... veel meer dan op het eerste zicht wordt waargenomen. Vele hiervan lonen de moeite om te renoveren. Ze maken deel uit van ons cultureel erfgoed.

De vakwerk-constructiewijze heeft door de eeuwen haar degelijkheid en duurzaamheid bewezen. Gebouwen van meer dan 100, zelfs meerdere honderden jaren oud bestaan.

De slechte naam die deze bouwwijze ten onrechte heeft gekregen is een gevolg van sociale vooringenomenheid in de 19de en 20ste eeuw en daaruit volgend de onwil tot bouwen of tot fatsoenlijk onderhoud / herstel. Erger nog : moedwillig wegstoppen van constructies en onkundig verbouwen leidde tot allerlei ziektes, instabiliteit en verval. De meeste mooie en goede vakwerkhuizen die nog bestaan zijn dan ook meestal van oudere datum. Correct gebouwde en juist onderhouden vakwerkhuizen weerstaan eeuwen.

Zelf bouwen. Wie wil kan in een vakwerk-woning een groot aandeel van de werken zelf, of met familie en vrienden, uitvoeren. De voldoening achteraf is hartverwarmend.

Flexibiliteit. Een constructie op basis van een houtskelet is zeer flexibel. Dit wil zeggen dat andere indelingen en wijzigingen vrij soepel kunnen.

Het binnenklimaat in een vakwerkhuis is aangenaam.

webdesign studiebureau festraets